Język:
Rejestracja użytkownika
Wprowadź swój adres email
email będzie Twoim loginem
Kod weryfikujący
   Zapoznałem się oraz akceptuję regulamin
   W związku i w celu zawarcia i realizacji umowy na korzystanie z EBI24 zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych podczas rejestracji przez Administratora (EBI SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Kochanowskiego 8A/21, 01-864 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531846, NIP 1182103372)
   Zostałem poinformowany o kwestiach wynikających z art. 13 RODO i dostępnych w Polityce prywatności Administratora
   Wyrażam zgodę na prowadzenie działań marketingowych produktów i usług Administratora z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej